Welcome to RedzKing - Your New Personality

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Al3x

Atribute

1 post in this topic

tributele sunt folosite pentru a personalizatag-urile. Ce vreau sa spun? Ca la un moment dat vei vrea sa redimensionezi o imagine sau un tabel sau sa schimbi culoarea de fond. Toate acestea sunt posibile cu ajutorul atributelor.

Cele mai multe tag-uri au propriile lor atribute. Vom vorbi despre aceasta pe masura ce introducem in discutie un nou tag. Acum insa vom vorbi despre un set de atribute generice care se pot folosi cu majoritatea tag-urilor.

Atributele se introduc intre parantezele unghiulare (<>) ale tag-ului de deschidere.

Atributele "class" si "id" in HTML

Atributele class si id sunt foarte asemanatoare. Ele nu au un rol direct in formatarea elementelor si mai degraba sunt utile in spatele scenei cu ajutorul CSS. Vom vorbi despre rolul acestora la momentul potrivit, atunci cand vom studia sintaxa si funcia lor in CSS.

Idea este ca atunci cand vrei sa stabilesti o clasa de tag-uri pentru a fi folosite mai tarziu ca ajutorul CSS, sa poti diferentia intre doua tag-uri identice dar cu atribute diferite. Priveste exempul alaturat.

<p id="italicsparagraph">Paragraph type 1, inclinat </p> <p id="boldparagraph">Paragraph type 2, ingrosat </p>

 
 

HTML - Atributul "name"

"name" este ceva mai diferit fata de "id" si "class". Punand un nume unui element, acesta devine o variabila de script pentru Javascript, ASP si PHP. Cel mai des este intalnit in formulare si alte campuri de text interactive.

<input type="text" name="TextField" />

 
 

Demo

Acest atribut (name) nu are nici un afect asupra redarii casutei de text, cu toate ca in background detine un rol foarte important.

HTML - Atributul "title"

Atributul title este folosit foarte putin fata de cat ar trebuii, el adauga un titlu (un pop-up) oricarui continut al unui element. Acest atribut nu ar trebui uitat. Poti denumi aproape orice si oricum doresti. Vizualizarea titluluiapare atunci cand ne oprim co mausul cateva secunde deasupra contnutului.

<h2 title="Eu sunt un atribut title!">Un Titlu Oarecare</h2>

 
 

Demo

Un Titlu Oarecare

Treci cu mausul peste titlul de mai sus ca sa vezi magia atributului "title". Acest atribut va oferi site-ului tau multa interactiune cu cei ce te vor vizita. Nu il trece cu vederea.

HTML - Atributul "align"

Daca vrei sa alinieziin mod diferit anumite elemente ale pagini tale, atunci ai la dispozitie atributulalign.Poti alinia la stanga (left), dreapta (right) sau la mijlocul (center) pagini aproape orice element. Prin default elementele se aliniaza la stanga, esceptand atuci cand se specifica o alta aliniere.

<h2 align="center">Titlu centrat </h2>
 

Demo

Titlu centrat

Alte exemple:

<h2 align="left">Titlu aliniat la stanga </h2> <h2 align="center">Titlu centrat </h2> <h2 align="right">Titlu aliniat la dreapta </h2>

 

Valori standard pentru atribute

Multora dintere tag-uri li se atribuie, valori standard. Asta inseamna ca daca nu specifici un alt atribut, browser-ul o va face pentru tine. De exemplu un paragraf se va alinia singur la stanga, exceptand atunci cand specifici altfel; la fel si elementele unui tabel. Pe masura ce vei exersa vei intelege mai multe despre valorile default ale unor tag-uri

Atribute generice

Retine ca atributele sunt folosite pentru a personaliza elementele unei pagini web. Am alturat aici cateva dintre atributele cele mai comune, folosite in HTML:

Attribute Options Function
align right, left, center Aliniere orizontala
valign top, middle, bottom Aliniere verticala
bgcolor numeric, hexidecimal, sau valoare RGB Un background in spatele elementului
background URL O imagine in spatele elementului
id Definit de user Numeste un element care se va folosi cu CSS
class Definit de user Clasifica un element care se va folosi cu CSS
width Valoare numerica Specifica latimea unui tabel, imagine, sau casute de tabel.
height Valoare numerica Specifica inaltimea unui tabel, imagine, sau casute de tabel.
title Definit de user "Pop-up". Afiseaza un titlu pentru un element stabilit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0